top of page
old paper SS.jpg
logo-black.png

ליווי אישי בכתיבה

הליווי האישי מותאם לצרכיו של הכותב, לשאיפותיו ומטרותיו. המפגשים משלבים, כתיבה, קריאה, משוב ושיחה.

אין פורמט קבוע ואחיד למפגשים האישיים, ובכל זאת, אפשר לדבר על שלושה כיוונים עיקריים:

תמונה שגית אמת

התפתחות אישית

לעיתים הכתיבה היא פשוט דרך אחרת, יעילה ומפתיעה, להתבוננות של אדם על עצמו ועל חייו. תהליך המשתמש בכתיבה ככלי רב עוצמה למודעות והתפתחות אישית.

עורכת מלווה

מיועד לכותבים אשר נמצאים בתחילתו או בעיצומו של תהליך כתיבה וזקוקים לעוד עין שתתבונן איתם על היצירה שלהם מתוך רגישות ויחסי אמון. כותבים המבקשים "מישהו לרוץ איתו" – להתייעץ, להתלבט ולהיעזר בו במהלך הדרך.

הנחייה אישית​

מיועד לכותבים אשר מעוניינים לבדוק ולשכלל את יכולות הכתיבה שלהם ומעדיפים לעשות זאת בצורה אינדבידואלית.

כדי "להרגיש" קצת מה זה ליווי אישי, אתם מוזמנים להאזין לפרק בפודקאסט "מקשיבה לצבעים" שבו התארחתי אצל האמנית מירב שקד.

לפני שנתיים הגעתי לשגית עם חמישה עמודים כתובים וחלום לכתוב על האובדן שחוויתי עשרים שנים קודם לכן. ... התאהבתי בקול ובאנרגיות שלה והחלטתי להתחיל. לא יכולתי לדמיין את הקסם הזה שהיה בסופו של דבר הליווי של שגית. ...היא היתה הַמַּרְאָה, הפסיכולוגית, המעודדת. היא היתה הנווטת הצמודה שלקחה אותי יד ביד למסע בדרך לעצמי. ברגישות ובחוכמה היא עזרה לי, בתוך חצי שנה, להגשים את הממואר שלי 'מאז שהלכת'. ...יש בשגית את היכולת לזהות בצורה מדויקת ומהירה את צרכי הכותב ולחזק אותו בדיוק במקומות בהם הוא זקוק לחיזוק. סביר להניח שכשתבחרו בשגית לליווי הפרויקט שלכם, תיצרו איתה מהר מאוד את הדרך המתאימה לכם. שגית יקרה, לנצח אהיה אסירת תודה על המסע הזה שעשית איתי.  

ליאת לוינהר בי, מחברת הספר "מאז שהלכת", 2022

bottom of page